Privacybeleid Smile a Lot

Omdat jouw privacy heel belangrijk is voor Smile a Lot, hebben wij een beleid ontwikkeld voor het vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen van jouw persoonsgegevens. Je gegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de (privacy) wetgeving. In deze Privacy Statement lees je welke persoonsgegevens door Smile a Lot worden verzameld, hoe deze worden verwerkt en welke rechten jij hierin hebt.

Gegevens Smile a Lot

Deze website is onderdeel en eigendom van Smile a Lot

Heide 2D, 6042 LN, Roermond

Nederland

KvK: 78307112

Algemene verordening gegevensbescherming (avg)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) van kracht. Smile a Lot dient te opereren in overeenstemming met deze verordening. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kun je terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op jouw privacy. Voor meer informatie over De Autoriteit Persoonsgegevens kun je terecht op http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Persoonsgegevens

De door jouw verstrekte persoonsgegevens worden door Smile a Lot gebruikt om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Hierbij kun je onder andere denken aan (de toegang tot en werking van) onze website en het aanbod zoals deze hierop staat beschreven, waaronder:

• het contact formulier;
• het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief en het versturen van deze;
• de commentaarfunctie bij blogberichten op de website;
• de verkoop en levering van diensten door Smile a Lot;
• het onderhouden, beheren en opbouwen van een verkoopadministratie;
• de opbouw en beheer van een klantenbestand en van mogelijk geïnteresseerden;
• het voeren van persoonlijke correspondentie door middel van e-mail of telefoon (bijvoorbeeld naar aanleiding van een door jouw gestelde vraag);
• het plaatsen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via sociale media (zoals Instagram en Facebook) en het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele email (nieuwsbrieven). Jouw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Smile a Lot. Zonder expliciete toestemming worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij Smile a Lot gebonden is aan wettelijke of contractuele verplichtingen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Smile a Lot

Bij Smile a Lot worden over het algemeen de volgende gegevens verwerkt:

• naam
• voornaam
• adres (voor facturen)
• postcode (voor facturen)
• woonplaats (voor facturen)
• telefoonnummer
• email adres
• cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
• IP adres 

Bewaren van je gegevens

Jouw (persoons)gegevens worden (gedeeltelijk) opgeslagen op de servers van Smile a Lot, Google en Facebook. De servers van Google en Facebook bevinden zich in de Verenigde Staten. Je gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. De privacy policy van betreffende partijen vind je op hun websites. Indien je een coachingsessie, traject of strippenkaart afneemt, kunnen je persoonsgegevens opgeslagen worden in onze verkoopadministratie. De website wordt gehost via Mijn Domein en is gemaakt via WordPress. Onze website is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de adresbalk van jouw webbrowser en een slot-icoontje.

Duur bewaren gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, word je op een uitschrijflijst gezet. Je wordt dan niet meer gemaild. Je blijft maximaal een jaar in het systeem staan tot de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd wordt door Smile a Lot. Wanneer je klant bent, worden de facturen met je gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen). Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door jou via de website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij je Smile a Lot verzoekt om jouw reactie te verwijderen. De procedure voor het verwijderen van je persoonsgegevens staat hieronder beschreven. Tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven, gelden de bovenstaande termijnen.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Gebruik van de website

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Smile a Lot zorgt zorgvuldig voor het samenstellen en onderhouden van de website. Hierbij wordt gebruikgemaakt van betrouwbare bronnen. We staan echter niet garant voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de gedeelde informatie. Dit betekent dat Smile a Lot niet garandeert dat de website ononderbroken werkt, foutloos is of vrij is van virussen. Iedere aansprakelijkheid omtrent de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website behoort niet tot onze garantie.

Ingesloten inhoud van andere sites

Op de website van Smile a Lot staan website-links van derden. Smile a Lot aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico. De informatie op dergelijke websites is gering beoordeeld door Smile a Lot op het moment van delen. Na het publiceren wordt dit niet nader door Smile a Lot beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Eigendomsrecht en gebruik van informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Smile a Lot. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder dat Smile a Lot hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Dergelijke info mag wel gebruikt worden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Om zeker te zijn van de meest actuele versie adviseren we om deze regelmatig te controleren op wijzigingen. De meest recente versie van onze Privacy Statement vind je op onze website. Smile a Lot behoudt zich het recht om deze van tijd tot tijd te wijzigen.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze disclaimer en website. Geschillen in verband met deze disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

Toestemming intrekken

Wil  je de gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekken, dan dien je Smile a Lot te contacteren middels de contactgegevens zoals vermeld op de website. In dergelijke gevallen kun je na intrekking geen gebruik meer maken van het aanbod van Smile a Lot.

Klachten

Indien je klachten hebt over hoe Smile a Lot met jouw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via het contactformulier of via de contactgegevens zoals deze op de website staan (zie contactpagina).  Na het ontvangen van jouw klacht, proberen wij deze zo snel mogelijk op te lossen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (kijk voor meer informatie op hun website).